Portada > Ajudes

Ajudes

Ajuts de transport

L’Ajuntament atorga ajuts individuals de transport escolar col·lectiu no obligatori adreçats a l’alumnat escolaritzat a l’INS Guinovarda i a l’escola Herois del Bruc als quals no correspon la gratuïtat del servei i que cursen estudis obligatoris o segon cicle d’educació infantil. Es tracta minimitzar l’impacte econòmic que aquest cost suposa a les famílies del municipi.

Convocatòria curs 2022-2023

Ajuts de transport per estudis postobligatoris

Els ajuts pretenen fomentar la continuïtat educativa dels nois i noies que finalitzen l’ESO, atès que la distribució territorial de la vila fa que la majoria de l’alumnat que vol seguir formant-se de manera reglada necessiti un mitjà de transport per a desplaçar-se. Així mateix, les subvencions volen contribuir a garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats de l’alumnat de Piera.

Per poder optar a aquestes beques l’alumne ha d’estar empadronat i residir a Piera, tenir de 16 a 25 anys, estar matriculat en ensenyaments postobligatoris en un centre docent públic de Catalunya i en totes les matèries curriculars del curs corresponent. D’altra banda, la distància entre el domicili habitual i el centre haurà de ser superior a dos quilòmetres i no es podran tenir altres titulacions acadèmiques d’igual o superior nivell. La concessió de l’ajut dependrà també de la renda familiar anual.

Convocatòria curs 2022-2023

Beques de llibres i materials

Es pretén contribuir a que la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu i col·laborar amb les famílies que més pateixen l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.

Convocatòria curs 2023/2024

Subvencions als centres educatius i a les AMPES

L’ajuntament vol donar el seu suport als projectes i activitats que porten a terme els diversos centres educatius i entitats que els representen, per tal de promoure l’equitat, l’arrelament al medi, la innovació educativa i, en definitiva, l’èxit educatiu dels seus alumnes. Per aquest motiu convoca uns ajuts que els centres i les AMPES poden sol·licitar d’acord a les bases específiques de subvencions corresponents a l’àrea d’Ensenyament.

 


Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Educació i Infància, carrer de la Plaça, 16-18 | Tel. 93 778 88 00

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.