Portada > Regidoria

Regidoria

Presentació

L'educació és una aposta de futur. És el conjunt d'accions i recursos que permeten als ciutadans i ciutadanes adquirir un seguit de coneixements, habilitats i destreses que afavoreixin el desenvolupament personal i repercuteixin positivament en el conjunt de la societat. Parlar d'educació és molt més que parlar d'ensenyament, d'escola i de mestres. És parlar dels valors del treball, de la feina ben feta, de l'esforç i la dedicació, del respecte, el mèrit, la responsabilitat, la iniciativa personal i la creativitat. Un procés continuat al llarg de la vida d'un col·lectiu molt ampli -nens, nenes, adolescents, joves, alumnes, pares, mares, escoles, professors, professores, personal de suport, etc.-, perquè tots tenim la responsabilitat de fer de la nostra vila una gran comunitat educativa.

La tasca que duem a terme des de la regidoria, que volem compartir amb les comunitats educatives de la vila perquè tots plegats puguem superar els reptes que tenim plantejats i en sortim enfortits, s'emmarca dins d'aquests valors. Volem fer una política educativa municipal practicant la transversalitat amb una acció coordinadora entre les àrees de medi ambient, sanitat, promoció econòmica , serveis socials, esports... per tal de treballar en el camí del canvi cultural, social i econòmic que ens preocupa. Des d'aquest plantejament, ens sentim coresponsables - juntament amb tots els agents educatius de la vila i amb els reptes del país- d'un projecte compartit que té la vila com a protagonista i que gira al voltant de quatre eixos bàsics: l'alumnat, la família, l'escola i l'entorn. Amb el català com a llengua de transmissió dels coneixements en tots els àmbits de l'activitat formativa i educativa, i amb una atenció especial al procés d'escolarització dels nouvinguts com a peça central per a l'aprenentatge i l'arrelament a la ciutat amb igualtat d'oportunitats.

Dades de contacte de la regidoria d'Educació

Regidora: Gemma Millán

Telèfon: 93 778 82 00
C/ de la Plaça, 16-18
E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Horari d’atenció: hores concertades

Tècnica d’Educació: Anna Bosch

Telèfon: 93 778 82 00
E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
C/ de la Plaça, 16-18
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i en horari d’hivern també dimecres, de 16 a 18 h

 

Funcions

La regidoria d’Ensenyament i Formació treballa, des de l’àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius, per l’èxit escolar, l’excel·lència educativa, la cohesió social, la transició al món del treball, l’extensió del dret a l’educació al llarg de la vida i la construcció d’una vila més educadora.
 

Competències municipals

Participació en la programació de l’ensenyament en el municipi:

 • Promou i fa la gestió administrativa del Consell Escolar Municipal.
 • Elabora estudis per a la planificació local sobre ensenyament.
 • Forma part de les comissions d'escolarització del Departament d'Ensenyament, en els processos de preinscripció i matriculació.
 • Suport a les AMPES.
 • Suport a les activitats escolars i extraescolars (Anem al teatre, coneguem els nostres parcs, natació escolar, etc.)
 • Subvenciona el transport escolar no obligatori.
 • Subvenciona i gestiona part del Programa de Formació Inicial de l’Anoia Sud.
 • Desenvolupament del Pla d’Entorn Educatiu conjuntament amb el Departament d’Ensenyament i integrat per tots els agents socioeducatius del municipi.
 • Afavorir l’èxit escolar de l’alumnat tenint en compte tot el tram educatiu des de l’escola bressol fins a l’educació postobligatòria.

Cooperació en la creació, construcció i manteniment de centres escolars:

 • L’ Ajuntament aporta el sòl per a la construcció de nous centres escolars.
 • S’encarrega de les reparacions ordinàries i de la conservació dels centres d’educació infantil i primària públics i del manteniment ordinari.
 • Dota els centres públics d’educació infantil i primària de personal no docent per a tasques de vigilància i consergeria.
 • Inverteix en obres per a la millora dels centres.

Intervenció en els òrgans de participació de l’àmbit educatiu:

 • El regidor/ora d’ensenyament i/o tècnic d’educació participen en els consells escolars dels centres públics d’educació infantil i primària i els de secundària.
 • Es participa en les comissions socials per la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i per desenvolupar el conveni d’escolarització compartida.

Activitats complementàries i/o voluntàries

Gestió dels centres propis:

 • Crear i potenciar els serveis educatius i complementaris que es considerin oportuns, com: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases, Escola de Teatre, Llar d’Infants Municipal El Gall Mullat i formació d’adults.

 Dinamització educativa:

 • Promou, coordina, col·labora i desenvolupa activitats relacionades amb la cultura, amb el coneixement de l’entorn, amb la salut, amb la solidaritat, amb qüestions de caràcter social, etc. juntament amb altres departaments municipals.
 • Execució d’accions per a l’educació permanent de persones adultes.
 • Col·laborar en el dispositiu local i comarcal per a la Transició Escola Treball dels joves del municipi.

 

Consell Escolar Municipal (CEM)

El Consell Escolar Municipal de Piera es configura com l’organisme de consulta i de participació de tots els sectors vinculats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal de Piera.

Amb la constitució del Consell Escolar Municipal de Piera l’Ajuntament mostra la voluntat d’aconseguir els objectius següents:

 • Mantenir un espai d’informació, estudi i discussió entre l’administració local i els diversos sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions que afecten als centres educatius del municipi.
 • Possibilitar que les línies d’actuació de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Piera comptin amb la consulta i l’assessorament dels sectors implicats.
 • Sensibilitzar a la comunitat escolar de la importància de la participació en el procés educatiu i la gestió dels centres.
 • Fomentar canals de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions educatives, de caràcter municipal.

El funcionament, la constitució i la composició del Consell Escolar Municipal de Piera es regeix pel reglament de règim intern.

La composició del CEM garanteix la participació dels següents sectors: corporació municipal, mestres i professors/ores, pares/mares d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de centres públics i concertats.

Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Educació i Infància, carrer de la Plaça, 16-18 | Tel. 93 778 88 00

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.