Portada > Formació adults

Formació adults

L’any 2008, l’Ajuntament de Piera va iniciar l’organització de cursos per a adults donada la necessitat i demanda per part de la població. Durant aquests anys s’ha incrementat aquesta oferta i se li ha donat forma per tal de donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats formatives.

Des que es va iniciar el període de crisi, han estat moltes les veus que han destacat la importància de la formació en el nou entorn econòmic i social. La necessitat d’obrir portes, de millorar competències, d’adaptar-se a noves oportunitats professionals, han fet situar la formació com un dels eixos clau per afrontar el futur professional.

JUSTIFICACIÓ

Entenem l’aprenentatge com un procés acumulatiu al llarg de la vida pel qual les persones adquireixen coneixements que els permetran afrontar diferents situacions laborals, personals i socials. Tenim el repte de posar a l’abast dels nostres ciutadans diferents vies per tal que accedeixin a diferents tipus d’aprenentatge de manera que puguin desenvolupar al màxim el seu potencial.

OBJECTIUS

Visió àmplia que conté els objectius de realització personal, ciutadania activa, integració social i ocupabilitat.

  • Garantir la formació bàsica per a una societat del coneixement per a tothom.
  • Potenciar l’educació permanent com a eina indispensable per al món del treball.
  • Posar a l’abast de tothom les eines necessàries per a la plena utilització d’internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. Reduir la fractura digital.
  • Afavorir la convivència democràtica i el coneixement i respecte de la diversitat cultural.
  • Promoure la ciutadania activa i la participació cultural.
  • Afavorir l’equitat i la cohesió social prioritzant la formació permanent dels col·lectius amb més risc d’exclusió social, com ara les persones sense formació bàsica i les persones aturades.

OFERTA

Podeu consultar l’oferta formativa a l’agenda que edita trimestralment l’ajuntament o al club de feina organitzat pel Servei Local d’Ocupació. 

Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Ensenyament i Formació, Av. Carretera d’Igualada, 2 (Centre de Serveis la Bòbila) | Tel. 93 776 00 76 Fax. 93 776 00 36

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.